Just another WordPress site

Gắng mà lo

Sáng tác: Huy Cường | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4232

Giảm tone [Am] Tăng tone

Sao anh không sang nhà [Am] em
Miếng trầu câu chuyện làm quen
Ba mẹ thấy anh dễ [Dm] hiền
Thương tình ba [G] cho hai đứa nên [C] duyên

Em [E] ơi ông via nhà em
Dễ [Am] gì anh được làm [E] quen
Trông [G] anh tóc tai bù [C] xù
Râu [Am] cằm ria mép lu bù
Anh [Dm] lại mặc áo chim [Am] cò
Quần thì ống [Em] túm vải thì caro
Chân đi lã [C] lướt cái điệu gô-[Am] gô

[Am] Ơi anh ơi, yêu em thì gắng mà lo
Chứ mặc chim cò kẻ trách người [Em] chê
[Dm] Ơi em ơi, em nói anh đành phải nghe
Quần may ống [C] rộng nỡ e người [Am] cười

Chồng [Am] em, chồng em tóc ngắn đàng [C] hoàng
Râu cằm ria [Em] mép chỉ làm khổ [Am] em

Mai đây anh đi đầu [Am] quân
Quyết làm bổn phận người dân
Mong ba thấy anh dễ [Dm] hiền
Thương tình ba [G] cho hai đứa nên [C] duyên.

Ba [E] nghe hai con từ lâu
Nói [Am] chuyện tâm tình thương [E] yêu
Ba [G] không nghĩ ai giàu [C] nghèo
Không [Am] cần chức tước chi nhiều
Ba [Dm] chỉ mong muốn một [Am] điều
Một thằng rể [Em] mới mặc đồ trây-di
Con ba thì [C] sắm áo chờ vu [Am] quy

Đa [Am] tạ ba đã vun trồng
Cho [Dm] mình nên nghĩa vợ [Am] chồng
Chiều nay cấp [Em] phép tụi mày đi rong
Nhưng mau [C] về sớm ở nhà ba [Am] mong

Có Thể Bạn Thích