Just another WordPress site

Duyên nước tình trăng

Sáng tác: Hoàng Nguyên | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 2917

Giảm tone [Dm] Tăng tone

Thuyền xuôi [Dm] mái [Am]
Đêm [F] nay vui với [Dm] thuyền xuôi mái
với thuyền xuôi mái vui với [C] vừng trăng giãi
với [Am] vừng trăng [C] giãi vui trời [Am] rộng với sông [Dm] dài

Giọng hò [Dm] khoan trên [Bb] sông nghe cất [Gm] giọng hò [Dm] khoan
Cất [Gm] giọng hò [Bb] khoan nghe mấy [Gm] lời trăng [F] nước
Mấy [Bb] lời trăng [F] nước nghe chèo [Dm] động ánh trăng [Gm] vàng

Ô… [Dm] ô… [C] ô…. [Am] ô… ô… [Gm] ô…ô… [Dm] ô… [C] ô

Một dòng nước [Dm] trong đôi dòng nước đục
Một trăm người tục, một chục người [C] thanh
Đêm [Dm] nay trăng giải cuối [G] ghềnh
Biết tìm [F] ai tâm [Dm] sự em tỏ tâm [C] tình [Dm] non là nước non
Ô, [C] ô, ô, [Am] ô…. ô… [Dm] ô… [C] ô…. [G] ô… [Dm] ô… [C] ô…ô…

Một dòng nước [Dm] trong đôi dòng nước đục
Một trăm người tục thì một chục người [C] thanh
Duyên [Dm] đưa anh lại biết [G] mình
Gác chèo [F] trăng xuôi [Dm] mái anh tỏ tâm [C] tình [Dm] non là nước non ơ [C] ơ

Đêm nay [Dm] đây trên sóng dài [Am] trăng có [Dm] tàn mà tình không vơi
Sông xanh [C] xanh ghi mối [Am] tình đôi lứa mình như nước sông [Dm] đầy [Am][Dm]

Hò [Dm] ô ! Ta vui mái chèo hò ô ! Mai về bến [Gm] nghèo
Mươi miếng trầu rồi đẹp duyên [Bb] nhau
[C] vui kiếp [Gm] nghèo dù đời gieo neo (ơ)
Trăng bao [G] la, vì vui duyên ta, vui đời mặn mà
Vui sông [Am] sâu cho đời dù [Dm] nghèo
Đời dù [Gm] nghèo nhưng tình dài [Am] lâu ơ dài [Dm] lâu

Đêm lan [Dm] xa trăng xế tà [Am] nghe tiếng [Dm] gà đã dậy làng xa
Sông trôi [C] mau đưa mái [Am] chèo
Trăng nước hòa nên mối duyên [Dm] nghèo

Có Thể Bạn Thích