Just another WordPress site

Đường xa vạn dặm

Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 9551

Giảm tone [Am-A] Tăng tone

Mẹ bỏ tôi [E7] đi đường xa vạn [Am] dặm
Mẹ bỏ tôi [F] đi [Dm] đường xa mịt [E7] mùng
Mẹ Bỏ con [Am] đi [Dm] mẹ bỏ con [E7] đi

Trong khi con [Am] ngồi mẹ bỏ con đi
Trong khi con [E7] nằm mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con [Dm] đi mẹ bỏ con [E7] đi

Mẹ bỏ [F#m] tôi đi đường xa vạn [E] dặm
Mẹ bỏ tôi [C#m] đi đường xa hoạn [F#m] nạn
Giấc ngủ chưa [E] tròn mẹ bỏ tôi đi
Gối lệch chăn mòn mẹ bỏ con [Bm] đi
Mẹ bỏ [D] con đi mẹ bỏ con [E7] đi

Bao nhiêu tiếng [A] cười của ngày xa [F#m] xưa
Bao nhiêu giấc [D] mộng lòng vạc bay [Bm] xa
[E7] Mẹ bỏ con [A] đi

Có Thể Bạn Thích