Just another WordPress site

Đường tơ thôi lưu luyến

Sáng tác: Nguyễn Hiền | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 2971

Giảm tone [D] Tăng tone

1. Đường [D] tơ thôi lưu luyến cầm [Em] tay nhau bên [A] thềm
Hàng [Em] cây ru theo [A7] gió đưa nhẹ [D] êm
Đài hoa trên thép súng hẹn [Em] mai khi anh [A] về
Dù [Em] xa xôi ghi [A7] nhớ câu ước [D] thề.

ĐK:
Đời [G] anh như đôi cánh chim tung [D] trời về ngàn hướng
Sông [E7] hồ dệt mộng thắm không sầu [A] vương
Giờ [G] chia ly quên hết khi quê [D] hương đang tha thiết
Mong [E7] chờ người đi đắp xây tình [A] thương.

2. Vàng [D] lung linh hoa nắng cầm [Em] tay nhau bên [A] thềm
Hàng [Em] cây ru theo [A7] gió đưa nhẹ [D] êm
Đài hoa trên thép súng ngày [Em] mai khi anh [A] về
Ngày [Em] đôi ta vui [A7] nối câu duyên [D] thề.

* Đừng vấn [G] vương để [A7] người ra [D] đi.

Có Thể Bạn Thích