Just another WordPress site

Đường lên non

Sáng tác: Xuân Tiên | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4851

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. Đường lên [Am] non thì cao tình yêu [Em] nước nung nấu
Giọt sương [F] hay hạt châu dòng sông [Dm] in ngàn sao
Lấy [F] trời làm màn đất [Dm] rừng làm giường
Thay [F] đèn bằng màu ánh [Em] trăng.

[Am] [Em] [F] [Dm] [F] [G] [Am]

2. Nhìn sông [Dm] ngân mộng say nhìn con [Em] suối êm ái
Đời ngưu [F] lang là đây đường ta [Dm] đi là đây
Gió [F] ngàn là hồn suối [Dm] rừng là nguồn
Ta [F] hoà nhịp [Em] đời ngàn [Am] phương.

[G] [Am] [G] [Am]

ĐK:
[G] Ta yêu nước ta
[Am] Ta yêu muôn đoá hoa
[C] Ta đây vui trong tiếng ca
[Dm] Vang lên bao câu hát thiết tha
[E] Với những tiếng hát hoà điệu nhịp nhàng
[B] Khi ban mai đi và nhiều chiều tà
[E] Vui nguồn vui cùng vui là vui.

3. Đường lên [Am] non thì cao tình yêu [Em] nước nung nấu
Đường ta [F] đi vừa qua đường ta [Dm] đi còn xa
Nước [F] nhà tình nhà thắm [Dm] tình đậm đà
Núi [F] rừng hoà [Em] cùng lời [Am] ca.

Có Thể Bạn Thích