Just another WordPress site

Đôi tiếng tự do

Sáng tác: Nhật Trường | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 2570

Giảm tone [C] Tăng tone

Tôi viết một chữ [C] T
Tôi viết một chữ [F] Ư
Tôi viết một chữ [Am] D
Tôi viết một chữ [Dm] O. [G]

[C] Chúng ta cùng đọc..đọc hai [Am] chữ..chữ Tự [G] Do!
[Dm] Chúng ta ca [G] ngợi cuộc đời ta trên ấm [C] no
Cất cao lời đọc..đọc hai [Am] chữ..chữ Tự [G] Do!
[Dm] Vang lên một [G] lời bằng hai chữ..hai chữ Tự [C] Do!

Hoa Tự [F] Do thiên thu theo tháng [C] nở
Từ ban mai câu hát tung trời [G] xanh
Sáng trong về [Dm] nơi soi ý tươi [Am] hoà cao vút xa [G] vời.

Trên đồng [F] sâu nông dân vui cuốc [C] cày
Chào quân nhân mơ ước xây đời [G] vui
Đám trai [Am] làng che nắng lên đồng [Dm] xanh
Đem máu anh [G] hùng tô thắm Tự [C] Do.

[Em] Xin cho xa xôi ..[G] tương lai
[C] Hoa thơm hôm nay ..[F] chưa phai
[Dm] Xin cho câu ca ..[G] Tự Do
Không biết khi thành nhiệm [C] mầu.

Để tôi viết một chữ [C] T
Tôi viết một chữ [F] Ư
Tôi viết một chữ [Am] D
Tôi viết một chữ [Dm] O. [G]

[C] Chúng ta cùng đọc..đọc hai [Am] chữ..chữ Tự [G] Do!
[Dm] Vang lên một [G] lời bằng hai chữ..hai chữ Tự [C] Do!

Có Thể Bạn Thích