Just another WordPress site

Đợi có một ngày

Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Valse | : 6337

Giảm tone [D] Tăng tone

1. Đợi [D] chờ yêu [Bm] thương trên [Em] cây thánh [D] giá
Đợi [G] xoá sân [Em] si dưới [A] bóng bồ [D] đề
Đợi [G] con kên kên bên cành nhỏ lệ
Đợi [Em] có tiếng [D] cười trong nỗi [A] lo.

Đợi [D] làm đôi [Bm] chân đi [Em] quanh thế [D] giới
Để [G] thấy con [Em] tim thế [A] giới hẹp [D] hòi
Đợi [G] nghe lương tâm con người trở lại
Đợi [Em] đã héo [A] mòn những sớm [D] mai.

ĐK: Bao nhiêu [G] năm chờ đợi oán [A] thù là khí [D] giới
Trong con [Em] tim lời [G] nói yêu [E] thương mất [A] rồi
Bao nhiêu [G] năm mịt mùng dấu [A] đạn bom chưa [D] dứt
Trên quê [Em] hương dần [G] khuất những [A] anh [D] hùng

2. Giọt [D] lệ gian [Bm] năn cho [Em] ta khóc [D] với
Đợi [G] thấy anh [Em] em dưới [A] ánh mặt [D] trời
Dành [G] trong bao la con đường thật nhỏ
Đợi [Em] sẽ có [D] ngày em bước [A] qua.

Đợi [D] từ đau [Bm] thương quê [Em] hương sẽ [D] lớn
Đợi [G] máu anh [Em] em chớm [A] những nụ [D] hồng
Đợi [G] cây lên xanh trên rừng hoạn nạn
Đợi [Em] thấy những [A] đường không cách [D] ngăn

Có Thể Bạn Thích