Just another WordPress site

Đỉnh sầu

Sáng tác: Y Vân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow | : 5114

Giảm tone [Am] Tăng tone

[Am] Tôi muốn đi lên tận đỉnh sầu
[F] Ôi đỉnh sầu cao [E7] vút
Tôi muốn [Am] đi xuống tận đáy [E7] buồn
Ôi đáy buồn thâm [Am] sâu [Dm] [Am]

Tôi đi tìm thú đau [Am] thương
Đi thật lâu [Dm] với chán [Am] chường
Tôi đi [F] tìm thú cô [E7] đơn
Đi thật [Dm] sâu vào đau [E7] đớn
Thấy cõi lòng bỗng lâng [Am] lâng
Giữa không [G] gian thời [F] gian
Vẫn vô [E7] tư triền miên

[Am] Tôi xa [F] dần cánh tay [E7] em
Như người [Dm] không biết ái [Am] tình
Tôi không [F] còn những băn [E7] khoăn
Như nhiều [Dm] đêm dài thức [E7] trắng
Hỡi ái tình đã cho [Am] ta thú yêu [G] đương
Thì [F] giây phút đau [E7] thương cũng [Am] gần [Dm] [Am]

Tôi đã đi lên tận đỉnh [Am] sầu
[F] Ôi đỉnh sầu cao [E7] vút
Tôi đã [Am] đi xuống tận đáy [E7] buồn
Ôi đáy buồn thâm [Am] sâu

Có Thể Bạn Thích