Just another WordPress site

Đêm không còn buồn

Sáng tác: Song Ngọc | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 5082

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. Xin em đừng [Am] buồn khi [E7] mình xa cách em [Am] ơi
Xin em đừng [G] buồn khi [Am] lòng hoang vắng đơn [E7] côi
Đừng buồn cho [G] ướt cánh sao [Am] đêm và đừng se sắt lúc trăng [Dm] lên
Để cho tiếc [G] thương vào trong ngõ [E7] lạnh tâm [Am] hồn

2. Xin em đừng [Am] buồn khi [E7] đời trai nhuốm phong [Am] sương
Non cao biển [G] trời dãi [Am] dầu anh giữ quê [E7] hương
Đừng buồn lưu [G] luyến lúc anh [Am] đi dù mình đưa tiễn cũng chia [Dm] ly
Về đi hỡi [G] em chiều nghiêng nắng [E7] đổ trên [Am] mi.

ĐK: [Dm] Nếu [C] đã thương thì [Am] nhớ
Đã yêu thì [G] mong nước trên nguồn dâng không thể đong [C] đầy
Nhiều [Dm] đêm [Am] ngắm muôn vì [Dm] sao [Am]
Ái ân càng [G] sâu quên sao khi [E7] thuở ban đầu gặp [Am] nhau.

3. Đêm không còn [Am] buồn khi [E7] ngày mai thắm tươi [Am] hơn
Đêm không lạnh [G] lùng khi [Am] tàn đông sẽ sang [E7] xuân
Ngày về thôi [G] khoác áo chinh [Am] phu để người em gái những đêm [Dm] mơ
Lòng không giá [G] băng buồn trông bóng [E7] người biên [Am] khu.

Có Thể Bạn Thích