Just another WordPress site

Con quốc Việt Nam

Sáng tác: Trầm Tử Thiêng | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 6534

Giảm tone [G] Tăng tone

1. Con quốc Việt [G] Nam ca [D] bài sông núi hờn [G] căm
Từ [C] khi từ khi quốc kêu điêu [G] tàn, thương người ở tận biên [D] ngàn
Thương người đi người [G] đi con quốc kêu vào hạ năm [Am] nào
Ơi [D] chàng chiến sĩ Việt [G] Nam

Con quốc sầu [G] ai đêm [D] nào than vắn thở [G] dài
Từ [C] khi từ khi quốc sinh ra [G] đời cha thì ở tận biển [D] trời
Hỡi người đi còn [G] đi sông núi ơi biền biệt xa [Am] rồi
Thương [D] đời con quốc lẻ [G] loi

ĐK: Quốc kêu quốc [G] kêu vào hạ sang [Em] thu, vào [C] đông sang [Am] xuân
Sầu [C] ôm lá đổ trên [G] nguồn, lá đổ trên [C] nguồn
Tội [D] tình tội tình [G] ai bao tháng năm thù hận chưa [D] mòn
Ơi chàng chiến sĩ Việt [G] Nam

2. Con quốc Việt [G] Nam ca [D] rằng bom réo đạn [G] bay
Mười [C] năm mười năm lửa hai mươi [G] tròn thương đời bão nổi mưa [D] cồn
Hỡi người đi người [G] đi con quốc kêu vời vợi tâm [Am] hồn
Thương [D] đời chiến sĩ Việt [G] Nam

Con quốc này [G] khôn bên [D] trời dông tố mười [G] phương
Vào [C] đêm vào đêm vào gối chăn đưa [G] người đưa người yêu tận biển [D] trời
Nay người yêu còn [G] đi sông núi ơi biền biệt xa [Am] rồi
Thương [D] đời con quốc lẻ [G] đôi.

Có Thể Bạn Thích