Just another WordPress site

Cô Tú

Sáng tác: Long Châu | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Habanera | : 3288

Giảm tone [Em] Tăng tone

Ai [Em] về chợ huyện là huyện Thanh Văn
Hỏi [Am] thăm, hỏi thăm cô [B7] Tú đánh vần được [Em] chưa
Đánh vần năm ngoái, năm [D] xưa.
Năm [G] nay quên hết nên chưa biết [Em] gì

Lưng [Em] trời tiếng sáo vu [Am] vi,
Vẳng [D] nghe ai học chữ [G] i, chữ [Em] tờ
Sách i tờ Pháp không cho [Am] học
Liệu cô mình đã [Em] đọc được chưa?

Đôi [B7] bên bác mẹ cùng già
Lấy cô hay chữ để mà cậy [Em] trông
Mùa [B7] hè cho chí mùa [Em] đông
Ruộng vườn thóc lúa tính [Am] thông cô [G] chẳng [Em] nhầm

Nụ tầm [Em] xuân còn [B7] đương phong nhuy
Xin cô mình đừng phí ngày [Em] xanh
Bình [E] Dân Học Vụ lập thành
Cô [A] nên tới [B7] đó học hành cho [E] thông

Có Thể Bạn Thích