Just another WordPress site

Cho nhau chiều thứ bảy

Sáng tác: Anh Việt Thanh | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | : 5333

Giảm tone [Em] Tăng tone

1. Chiều thứ bảy [Em] buồn theo nhịp [D] chân bâng [Em] khuâng
Từng tiếng bước [C] mềm cho lòng [G] anh thương thêm
Buồn nghe từng [Em] tiếng lá rơi và [B7] tiếng con tim nghẹn [Em] ngào
Bước chân cô [B7] đơn như thầm nhắc chiều hẹn [Em] hò

2. Chiều thứ bảy [Em] nào tay mình [D] đan tay [Em] nhau
Đường phố chuyển [C] mình khi bàn [G] tay nâng niu
Vì thương bờ [Em] tóc buông lơi chiều [B7] ấy anh đi vào [Em] đời
Mãi yêu yêu [B7] em qua màu mắt thường giận [Em] hờn

ĐK: Chiều thứ bảy [Em] buồn vì vắng [Am] em hơn mấy [Em] tuần
Mình anh lang [C] thang trên hè [Am] phố nhớ thương [B7] nhiều
Mình [D] cho nhau chiều thứ [C] bảy
Tìm lãng [Am] quên cuộc [Em] sống nhiều bể [Am] dâu trên [Em] đời
Xóa [G] vùng nước mát đau [B7] thương

3. Chiều thứ bảy [Em] buồn theo nhịp [D] chân bâng [Em] khuâng
Từng tiếng bước [C] mềm cho lòng [G] anh thương thêm
Tìm đâu hình [Em] bóng cố nhân đường [B7] phố ngẩn ngơ nghẹn [Em] ngào
Mãi yêu yêu [B7] em qua màu mắt thường giận [Em] hờn

Có Thể Bạn Thích