Just another WordPress site

Chiều thủ đô

Sáng tác: Khánh Băng | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3847

Giảm tone [Em] Tăng tone

1. Chiều Thủ [Em] Đô nô nức trên hè phố
Bóng giai [Am] nhân trong gió [C] chiều như cuốn đùa [B7] vui
Chiều Thủ [Em] Đô như đóa hoa tươi cười [C] với muôn [B7] người

Chiều Thủ [A] Đô như bướm tranh muôn gấm [Am] hoa
Với bao [Bm] tà áo [C] tung bay lượn [B7] bay
Chiều Thủ [Em] Đô vang khúc ca tuyệt [B7] vời
Còn mãi muôn [Em] đời [Am][Em]

ĐK: [Em] Đây nơi Kinh đô
[Am] Có biết có biết chăng đây [D] lòng tôi nhớ [Em] em
[Am] Đây phong thư xanh
[C] Tơ duyên mong manh nơi biên [B7] thùy anh đấu tranh
Tình yêu còn [B7] đó

[Em] Đây nơi Kinh đô
[Am] Có nhớ có nhớ chăng hôm [D] nào tôi với [Em] em
[Am] Tay trong đôi tay
[C] Chen vai bênnhau câu tâm [B7] tình cùng đổi trao
Hẹn đến khi [Em] nào

2. Chiều Thủ [Em] đô chân bước trên hè phố
Gió heo [Am] may gieo nỗi [C] buồn man mác lòng [B7] tôi
Chiều Thủ [Em] đô chen chúc nhau trên đường, [C] ôi dập [B7] dìu

Một mình [Am] tôi sao thấy tâm tư vắng [Am] tanh
Bước phong [Bm] trần lẻ [C] loi đi về [B7] đâu
Chiều Thủ [Em] đô tôi nhớ thương một [B7] người
Ngàn kiếp không [Em] vơi [Am][Em]

Có Thể Bạn Thích