Just another WordPress site

Chiều mưa công viên

Sáng tác: Y Vân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Valse | : 3437

Giảm tone [G] Tăng tone

1. Chiều [G] mưa công [Em] viên ghế [Am] đá [D7] buồn [G] tênh
Chiều [D] mưa rét [G] mướt cỏ [C] non trăm [G] cánh
Ai thương ai dưới [Em] mưa buồn [D7] không?
[Am] Mưa trong [D7] đôi mắt chờ [G] trông.

Mấy [G] năm trường biết nhau, chốn quê nhà yêu dấu
Hôm [Am] nay về đô [D7] thị, đời quanh trong vạn [G] lý
Tiễn nhau một bước đi, đón nhau ngàn thương [Bm] nhớ
Mưa [Am] rơi từng hơi [D] thở, chờ [D7] trông có lâu [G] gì.

2. Chiều [G] mưa công [Em] viên bốn [Am] hướng [D7] chạy [G] quanh
chiều [D] mưa khép [G] kín hàng [C] cây đối [G] bóng
Ai trông ai dưới [Em] mưa buồn [D] không?
[Am] Mưa như [D7] mưa đã ngàn [G] năm.

Nếu [G] có ngày chia [Em] phôi, mới [G] biết ngày chung [Bm] vui
Mưa [G] còn rơi, mưa [D7] còn rơi rơi [G] mãi
Nếu có ngày chia [Em] phôi, mới [G] biết ngày chung [Bm] vui
Anh [G] về đây, anh [D7] về đây chiều [G] nay.

Chiều [G] mưa công [Em] viên ghế [Am] đá [D7] từng [G] đôi
Chiều [D] mưa khép [G] cánh cỏ [C] hoa đan [G] lối
Ai bên ai biết [Em] nhau mà [D] thôi
[Am] Mưa trong [D7] đôi mắt buồn [G] vui.

Có Thể Bạn Thích