Just another WordPress site

Chết non

Sáng tác: Nhật Ngân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | : 3124

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. Buổi chiều [Am] về, nghe tin
Nó đã [D] đi theo mây cao, bay về [Em] trời
Lòng mình bỗng chơi [Am] vơi
Vừa ngày [C] nào giặc về bắt nó [G] theo
Ngu ngơ bước đi tội [Em] tình
Nước mắt hai hàng [F] dài
Nó cứ quay lại [Em] nhìn.

2. Được dăm [Am] ngày, nghe tin
Nó hoá [D] thân theo chân lũ quân thù [Em] về
Lạnh lùng giết anh [Am] em
Hằng vạn [C] nhà ra tro nó vẫn [G] vui
Vẫn giết vẫn say hận [Em] thù
Vẫn cứ [G] u mê đưa chân [Am] đi.

ĐK:
Rồi một [G] chiều mùa [C] đông mưa bay không [Am] dứt
Bỏ hận [B7] thù cuồng [Em] điên hai tay xuôi xuống
Nó đã [B7] ngủ thật [Em] yên lúc mới chơm [Am] tuổi mười [D] lăm
Lúc nó vẫn [Em] tưởng cuộc đời như [Am] mơ.

3. Bà mẹ [Am] hiền tay run
Mái tóc [D] sương mắt ướt má nhăn tuổi [Em] mòn
Bùi ngùi khóc đứa [Am] con
Ôi quê [C] hương bao nhiêu đứa chết [G] non
Chết lúc chưa xanh tuổi [Em] trời
Chết lúc [G] xuân chưa đi vào [Am] đời.

Có Thể Bạn Thích