Just another WordPress site

Cầu nguyện cho nhau

Sáng tác: Hồng Vân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | : 4126

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. Con xin Đức tin Chúa ở trên [Am] trời
Chúa ở trên trời ban phước gia ơn
Chồng con vì nước ra [Dm] đi
Từ [G] lâu mà vẫn chưa [F] về
Xin [Am] được niềm tin ơn [E7] Chúa

2. Con xin Đức tin chúa ở trên [Am] trời
Chúa ở trên trời ban phước gia ơn
Tuổi con còn bé ngây [Dm] thơ
Học [G] không học khéo chưa [F] đầy
Thương [E7] người cha vắng bao [Am] ngày

ĐK: Chúa [Am] ơi, đời [C] con đã buồn [Am] nhiều
Khổ [Dm] đau chất đủ [Am] điều
Trong [C] đời con không [Am] thiếu
Chúa [G] ơi! cầu [C] xin ánh đèn [F] trời
Ngài [C] soi sáng trần đời
Cho [E7] đời con được [Am] vui

3. Con xin Đức tin Chúa ở trên [Am] trời
Chúa ở trên trời ban phước gia ơn
Cầu xin được hết đao [Dm] binh
Người [G] vui rạng ánh thanh [F] bình
Quây [E7] quần trong mái gia [Am] đình

Có Thể Bạn Thích