Just another WordPress site

Biển sầu

Sáng tác: Y Vân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4290

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. Biển [Am] sầu dâng vời [G] vợi sóng [E7] gào xé nát tim [Am] ai
Người [C] đi từ hôm [Dm] nao người đi [Em] mãi
Sao cuộc đời vào xa [Am] tôi như con [F] thuyền lướt ra biển [Am] khơi cuốn theo hơi dài
Đã tan [Dm] đi với bao [C] nhiêu sóng [E7] triều lớp [Am] bồi

2. Lòng [Am] buồn cao vời [G] vợi mắt [E7] buồn mấy kiếp cho [Am] vơi
Người [C] xa ngoài chân [Dm] mây ngoài thế [Em] giới
Ôi tình đời là mây [Am] khói biết đâu [F] rằng chốn đây còn [Am] tôi xót thương ai hoài
Bước xa [Dm] khơi hỏi sao [C] ngăn suối [E7] lệ ngắn [Am] dài

ĐK:
[G] Kẻ vô tình chẳng [C] nhớ
[G] Người hữu tình khó [C] nguôi
Lưới tình còn vướng [G] phải đau khổ mãi không [C] thôi.

[G] Hỏi con đường hạnh [C] phúc
[G] Ở đâu người có [C] hay
Như bọt bèo trôi [G] chảy ai từng nắm trong [C] tay.

3. Ngọn [Am] sầu dâng cửa [G] biển sông [E7] buồn cuốn tới mênh [Am] mông
Lời [C] ai thoảng như [Dm] than hờn theo [Em] sóng
Thương tình đời mỏng như [Am] sương thương con [F] người ái ân chẳng [Am] xong khóc biết bao lần
Vẫn chưa [Dm] tan mối thương [C] tâm số [E7] phận bẽ [Am] bàng.

Có Thể Bạn Thích