Just another WordPress site

Bến đợi

Sáng tác: Hoài Nam | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3375

Giảm tone [Em] Tăng tone

1. Làm thân [Em] gái ai không mơ gặp bến trong cho khỏi thẹn má hồng
Vì non [Am] sông anh ra đi dù thương [G] nhớ bến xưa xin mãi đợi [Em] chờ
Đời lính [B7] chiến anh không muốn gì hơn xin em đừng dối [Em] lừa
Nếu biết anh vì [Am] ai tháng năm vẫn miệt [B7] mài nợ đời trong kiếp [Em] trai

ĐK:
Bến nào [C] trong cho [Em] bằng trên bến [G] mộng
Như vọng cũ chưa [C] tròn em [Em] có nhớ hay [B7] không
Người đi đâu có vui [D] gì khi tuổi xuân [B7] thì trên bến đợi sầu [Em] bi

2. Dù thương [Em] nhớ qua bao năm tròn ước mơ xin em vẫn cứ chờ
Một ngày [Am] mai khi non sông tàn chinh [G] chiến chắc em anh hết ưu [Em] phiền
Tình yêu [B7] đó em ơi có gì vui khi hoa nở bến [Em] đợi
Đón cánh chim ngàn [Am] nơi đã bay trở lại [B7] rồi thuyền tình đêm lứa [Em] đôi.

Có Thể Bạn Thích