Just another WordPress site

Anh lên rừng núi cao nguyên

Sáng tác: Duy Khánh | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3368

Giảm tone [Am] Tăng tone

Bùm [Am] bum ma [E] ma
Bùm [Am] bum ma [E] ma
Bùm [Am] bum ma [E] ma
Bùm [Am] bum ma [E] ma

Một ngày [Am] qua anh [E] vươn vươn lên [Am] cao
Anh [E] đi lên núi [Am] cao anh [E] đi vô rừng [Am] sâu
(Cao cao [E] cao núi [Am] cao
Sâu sâu [E] sâu rừng [Am] sâu
Cao cao [E] cao núi [Am] cao
Sâu sâu [E] sâu rừng [Am] sâu)

[E] Rồi từng [Am] đêm anh [E] nghe con thú [Am] kêu
Anh [E] nghe cái thác [Am] reo xuôi [E] anh cũng buồn [Am] theo
(Reo reo [E] reo thác [Am] reo
Theo theo [E] theo buồn [Am] theo
Reo reo [E] reo thác [Am] reo
Theo theo [E] theo buồn [Am] theo)

[E] Đường hành [Am] quân đôi [E] khi anh ghé [Am] chân
Cho [E] nghe bao chiến [Am] công say [E] vui tới lòng [Am] dân
(Say say [E] say chiến [Am] công
Vui vui [E] vui lòng [Am] dân
Say say [E] say chiến [Am] công
Vui vui [E] vui lòng [Am] dân)

[E] Tình hậu [Am] phương dâng [E] anh bao mến [Am] thương
Khi [E] qua bao bản [Am] buôn khi [E] qua bao đồi [Am] nương
(Bao bao [E] bao mến [Am] thương
Dân dân [E] dân bản [Am] buồn
Bao bao [E] bao mến [Am] thương
Dân dân [E] dân bản [Am] buồn)

[E] Cao nguyên [Am] ơi ai [E] đi lên miền cao [Am] nguyên
Có [E] nghe suối đồi hàn [Am] huyên nơi [E] đây gió cao mưa [Am] mùa
Lòng [E] dân sống an [Am] hòa quên [E] bao đau buồn ngày [Am] qua

[E] Cao nguyên [Am] ơi ai [E] qua những triền đồi [Am] xa
Bao [E] la núi đồi Chư [Am] Rông còn [E] nghe lời gió căm [Am] hờn
Trên [E] bao xác giặc chiều [Am] hôm mà [E] lòng đau xót quê [Am] hương

[E] Đường cheo [Am] leo đi [E] qua bao núi [Am] cao
Đi [E] qua bao suối [Am] sâu anh [E] ơi anh về [Am] đâu

[E] Dừng lại [Am] đây trong [E] đêm không ánh [Am] sao
Vui [E] bên bếp lửa [Am] reo mai [E] đi cho mình cùng [Am] theo

[E] Rượu cần [Am] say bên [E] nhau ta nắm [Am] tay
Cho [E] quên đi đắng [Am] cay bao [E] la đất trời [Am] mây

[E] Nhà sàn [Am] cao chơi [E] vơi trong nắng [Am] mai
Như [E] vương theo bóng [Am] ai theo [E] quân đi về [Am] xuôi.

Có Thể Bạn Thích